ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะการศึกษา
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  สถานธนานุบาล
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
   
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
   
 
  สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
  Download Program
   
 

 
   
     
 
 
 อาณาเขต
     เทศบาลเมืองท่าผา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดราชบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 34.95 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลท่าผา 33.75 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ตำบลปากแรต 1.2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   227,541 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก โดยมีทางรถไฟตัดผ่านไปจังหวัดกาญจนบุรี และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
  ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

  ทิศใต้

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
 

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
 
 
   
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น    
    หน้าแรก | ผลงาน ทม. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทม.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองท่าผา